En molts casos, la principal causa dels problemes alimentaris en la infància, és un entrenament inadequat de les conductes relacionades amb l’alimentació.

Problemes de conducta a les hores de les menjades.
Hàbits dietètics inadequats.
Negació a menjar múltiples aliments.
Mantenir menjars triturats durant un temps excessiu.
Sobrealimentació.
Temps de menjar excessiu.

Dieta-equilibrada-para-niños

“L’adquisició d’uns bons hàbits alimentaris és la base per a gaudir de salut i qualitat de vida”